NOVICE

Volilna skupščina MNZ Nova Gorica

20.06.2022

V a b i l o

 

Na podlagi 19., 20. in 22. člena Statuta MNZ Nova Gorica Izvršni odbor MNZ Nova Gorica  

Sklicuje

 

 VOLILNO  skupščino MNZ Nova Gorica,

ki bo v ponedeljek 27. junija 2022 ob 18.00

v dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Potrditev zapisnika zadnje skupščine MNZ Nova Gorica z dne 26.4.2022
  4. Razrešitev organov MNZ Nova Gorica
  5. VOLITVE predsednika in dveh podpredsednikov, članov nadzornega odbora in članov arbitražnega sveta
  6. Razno

 

Športni pozdrav!

 

Predsednik MNZ Nova Gorica

Dušan Bezjak