NOVICE

Razpis volitev v organe MNZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022 -2026

17.05.2022

Volitve v organe Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica

 

V skladu s prvim odstavkom 22. člena Statuta MNZ Nova Gorica, sedmim odstavkom 26. člena Statuta NZ Slovenije, prvim odstavkom 17. Členom Statuta MNZ  ter sklepom IO MNZ Nova Gorica z dne 12.04.2022, so razpisane volitve v organe MNZ Nova Gorica in sicer za:

  • predsednika
  • dva podpredsednika
  • tri člane nadzornega odbora
  • tri člane arbitražnega sveta

Obrazci so v prilogi!

 

 

Mnz Nova Gorica 

Bezjak Dušan lr.