NOVICE

49-20_Pomoč klubom (vsled COVID-19) v jesenskem delu TL 2020/2021

09.09.2020

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji 53. seji dne 6. 9. 2020, ter na podlagi določil Statuta NZS sprejel sklepe o pomoči klubom v jesenskem delu TS 2020/2021 v skupni vrednosti 347.038,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju:

• NZS sofinancira 50% stroškov nadomestil za uradne osebe v jesenskem delu TL 2020/2021 v tekmovanjih 1.SNL, 2.SNL, 3.SNL, 1.SFL in 2.SFL v skupnem znesku 179.333,00 EUR.

• NZS za jesenski del TL 2020/2021 klubom ne zaračuna oziroma pokrije stroške kotizacij za vodenje tekmovanj v tekmovanjih 1.SNL, 2.SNL, 3.SNL, 1.SFL, 2.SFL, 2.SML/SKL, ŽFL in vseh mlajših futsal selekcijah v skupnem znesku 44.700,00 EUR.

• NZS za jesenski del TL 2020/2021 krije polovico stroškov najema dodatnih LED panojev za tekme 3., 4. in 5. izbora PLTS v skupnem znesku 35.200,00 EUR.

• NZS krije stroške COVID-19 testiranja pred začetkom TL 2020/2021 v tekmovanju PLTS. Strošek se ocenjuje v skupni višini 35.000,00EUR.

• NZS za jesenski del TL 2020/2021 klubom ne zaračunava stroškov taks za registracije in certifikate ob prestopnih dejavnostih v skupni višini 16.250,00 EUR.

• NZS klubom, ki z nobeno svojo ekipo ne tekmujejo v NZS tekmovanjih, nudi enkratno pomoč v obliki paketa z žogami in osnovno zaščitno COVID opremo, pri čemer je velikost paketa odvisna od števila ekip posameznega kluba na dan 1. 1. 2020 v skupni višini 36.550,00 EUR.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v strokovnih službah.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije