NOVICE

Redna letna Skupščina MNZ Nova Gorica

13.07.2020

Na podlagi 22. člena Statuta Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica predsednik MNZ Nova Gorica  

sklicuje

 

REDNO LETNO SKUPŠČINO

ki bo v ponedeljek 10. avgusta 2020 ob 18.00 uri v dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Potrditev zapisnika zadnje skupščine.
 4. Poročila o delu v letu 2019.
 5. Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2019.
 6. Poročilo nadzornega odbora MNZ.
 7. Razprava na poročila in njihovo sprejetje.
 8. Program dela za leto 2020.
 9. Finančni načrt za leto 2020.
 10. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2020.
 11. Potrditev članstva v MNZ ŠD Boreas in ŽNK Burbonke
 12. Potrditev sestave IO za leto 2020