NOVICE

Informacije o ukrepih Interventnega zakona (ZIOUZEOP)

09.04.2020

Spoštovani,

 

v priponki vam pošiljamo informacije o sprejetih ukrepih v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) imenovanem tudi »MEGA zakon«.

 

Pričakuje se, da bo Zakon objavljen v Uradnem listu v petek, 10.4. in bo predvidoma začel veljati v soboto. Ukrepi v tabelah so pripravljeni na podlagi sprejetega zakona in aktualnih pojasnil FURS in MDDSZ.

 

Opozarjamo, da je potrebno imeti v primeru, da se boste odločili za uporabo oz. uveljavitev nekaterih ukrepov iz mega zakona, na dan uveljavitve zakona plačane vse dajatve, kar pomeni, da morate zaradi nedelovanja medbančnega plačilnega prometa v evroobmočju v petek, 10.4.2020,  plačati vse dajatve (davke, prispevke, akontacije davka in ostale davčne obveznosti), ki zapadejo v plačilo 10.4.2020, najkasneje jutri, 9.4.2020.

 

Pravne osebe

Družbe in druge pravne osebe morajo v primeru, da so DDPO obračune za leto 2019 že oddale do 31. 3. 2020, akontacijo za marec in morebitni poračun akontacije za januar in februar plačati najkasneje v četrtek, 9.4.2020, če ne želijo biti v zamudi – pri ukrepih za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na del morajo biti davčne obveznosti poravnane na dan vložitve vloge.

 

Samozaposleni

Samostojni podjetniki, ki bodo zaprosili za izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka, in so obračun DohDej za leto 2019 že oddali do 31. 3. 2020, morajo akontacijo dohodnine za marec in morebitni poračun akontacije dohodnine za januar in februar plačati v četrtek, 9.4.2020. Kot že navedeno, je pogoj za pridobitev temeljnega dohodka, da imajo na dan uveljavitve novega zakona poravnane vse zapadle obveznosti – pri drugih ukrepih (npr. oprostitev plačila prispevkov za s.p., povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo) morajo biti davčne obveznosti sicer poravnane na dan vložitve vloge.

 

Za akontacije davka za mesec april (plačilo najkasneje do 10.5.) in maj (plačilo najkasneje do 10.6.) je po ZIUZEUP predvidena oprostitev plačila. V zvezi s tem vam tudi predlagamo, da če se odločate za oddajo vloge za znižanje akontacije, da preračunate, ali je ta glede na oprostitev aprilske in majske akontacije še potrebna.