NOVICE

DOUSPOSABLJANJE za trenerje UEFA B in Futsal UEFA B

24.06.2020

Ponovno pošiljam. Razpis je objavljen tudi na spletni strani NZS

 

https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/Dousposabljanja_2020

 

lp.

 


Subject: dousposabljanje GH Union 2. stopnja

 

Pošiljam vam razpis in vas prosim, da objavite, da se lahko kandidati prijavijo.

 

Razpis Nogometne zveze Slovenije za dousposabljanje Strokovni delavec 2– športno treniranje – nogomet/futsal, ki bo od 6.8.  – 9.8. 2020 v Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana.

Razpis je samo za kandidate, ki niso zaposlen (upokojenci, brezposelni, študenti….).

Prijavo in priloge (kopija zadnjega šolskega spričevala (najmanj 4. stopnja izobrazbe) in kopija nogometne diplome Trener UEFA B in potrdilo o usposobljenosti 1. stopnje) pošljete na:

Nogometna zveza Slovenije
Predoslje 40A
4000 Kranj

ali po E-pošti na brane.elsner@nzs.si

Dousposabljanje je brezplačno, obvezna pa je 100% udeležba.

DO-USPOSABLJANJE: ŠPORTNO TRENIRANJE - NOGOMET ali FUTSAL - 2. STOPNJA (LJUBLJANA) trenerji UEFA B i

24.06.2020

razpis je objavljen na strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 

Prijava je mogoča na spletni aplikaciji, ki jo najdeš na povezavi: http://prijave.olympic.si. Svetujem, da vse kandidate obvestiš, da se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati, tako da predložiš kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika lahko nadaljujejo na prijavo dogodka, kjer bodo našli razpis in prijavo na do-usposabljanje 2. stopnje od NZS.

 

Registracije in prijave so že mogoče. V priponki tudi hitra navodila za prijavo.

 

Zadnji rok za registracijo je 27. 07. 2020 do 10:00. Zadnji rok za popolno prijavo na dogodek je 29. 07. 2020.

Dousposabljanje Ptuj

17.06.2020

za ZAMUDNIKE…………………

 

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal, ki bo od 10.7 . – 12. 7. 2020 v Ptuju,

PRIJAVE     za ZAPOSLENE   na OKS   na LINKU……

 

                   Za nezaposlene, upokojence in študente   na NZS

 

Prijavo in priloge pošljete na:

Nogometna zveza Slovenije

Predoslje 40A

4000 Kranj

Ali po E-pošti na

brane.elsner@nzs.si

 

Do usposabljanje je brezplačno, obvezna pa je 100% udeležba.

lp.

 

 

Priporočila za izvajanje nogometnih treningov v običajnem obsegu

18.05.2020

Z današnjim dnem je v veljavo stopil odlok vlade RS o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, ki pod določenimi pogoji omogoča izvajanje procesa športne vadbe športnikom.

V primeru, da se bodo nogometni klubi kljub zaključku tekmovanj v letošnji sezoni odločili za izvajanje nogometnih aktivnosti morajo spoštovati priporočila NZS in NIJZ glede varovanja pred okužbo z virusom COVID-19.

Priporočila, navodila in tabela za beleženje simptomov so priložena.

Zaključek vseh tekmovanj v MNZ Nova Gorica v TS 2019/20

22.04.2020

Na podlagi SKLEPA   IO  NZS  s 17.04.2020 o zaključku tekmovanj v vseh  mladinskih  in amaterskih  kategorijah tekmovanj NZS  in skladno s 27. členom  Statuta Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica je Izvršni odbor MNZ Nova Gorica na 13. korespondenčni seji dne 22. 04. 2020 sprejel sklep, da se z  dnem 12.03.2020 zaključijo oziroma se ne odigrajo vsa tekmovanja v MNZ Nova Gorica za sezono 2019/2020.

Ta tekmovanja so:

 • članski pokal MNZ Nova Gorica
 • mladinski pokal MNZ Nova Gorica
 • starejši dečki MNZ NG U15
 • mlajši dečki MNZ NG U1312
 • mlajši dečki MNZ NG U1213
 • starejši cicibani MNZ NG U11
 • mlajši cicibani MNZ NG U9
 • najmlajši cicibani MNZ NG U7
 • Liga brez meja U15/Transfrontaliero U15
 • veteranska liga

 

O načinu sestave lig za tekmovalno sezono 2020/2021 bodo odločali organi NZS in MNZ Nova Gorica.

Nogometna zveza Slovenije je zaradi pandemije COVID-19 tekmovanja pod svojim okriljem sprva prekinila do konca marca, s sklepom Odbora za nujne zadeve NZS z dne 23. marca 2020 pa ukrep NZS podaljšala do preklica. Posledično temu, je tudi Medobčinska nogometna zveza vsa svoja tekmovanja zaustavila do preklica.

Zaradi dejstva, da se situacija v zvezi s koronavirusom ni umirila do mere v kateri bi se vsa tekmovanja lahko nemoteno nadaljevala je Izvršni odbor NZS sprejel odločitev o zaključku tekmovanj na mladinski in amaterski ravni v tekmovalni sezoni 2019/2020. Posledično pa je odločitev o zaključku svojih tekmovanj sprejel tudi Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica. 

Nogometni organizaciji želita s tem ukrepom predvsem zaščititi zdravje nogometašev, navijačev in funkcionarjev, klubom pa pomagati pri načrtovanju naslednjih aktivnosti in jih razbremeniti finančnih bremen za čas razglasitve epidemije.

Zaključek tekmovanj pod okriljem NZS v sezoni 2019/2020

17.04.2020

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je iO NZS sprejel sklep glede zaključka tekmovanj v TS 2019/20 kot navedeno v prilogi. 

 

 

Informacije o ukrepih Interventnega zakona (ZIOUZEOP)

09.04.2020

Spoštovani,

 

v priponki vam pošiljamo informacije o sprejetih ukrepih v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) imenovanem tudi »MEGA zakon«.

 

Pričakuje se, da bo Zakon objavljen v Uradnem listu v petek, 10.4. in bo predvidoma začel veljati v soboto. Ukrepi v tabelah so pripravljeni na podlagi sprejetega zakona in aktualnih pojasnil FURS in MDDSZ.

 

Opozarjamo, da je potrebno imeti v primeru, da se boste odločili za uporabo oz. uveljavitev nekaterih ukrepov iz mega zakona, na dan uveljavitve zakona plačane vse dajatve, kar pomeni, da morate zaradi nedelovanja medbančnega plačilnega prometa v evroobmočju v petek, 10.4.2020,  plačati vse dajatve (davke, prispevke, akontacije davka in ostale davčne obveznosti), ki zapadejo v plačilo 10.4.2020, najkasneje jutri, 9.4.2020.

 

Pravne osebe

Družbe in druge pravne osebe morajo v primeru, da so DDPO obračune za leto 2019 že oddale do 31. 3. 2020, akontacijo za marec in morebitni poračun akontacije za januar in februar plačati najkasneje v četrtek, 9.4.2020, če ne želijo biti v zamudi – pri ukrepih za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na del morajo biti davčne obveznosti poravnane na dan vložitve vloge.

 

Samozaposleni

Samostojni podjetniki, ki bodo zaprosili za izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka, in so obračun DohDej za leto 2019 že oddali do 31. 3. 2020, morajo akontacijo dohodnine za marec in morebitni poračun akontacije dohodnine za januar in februar plačati v četrtek, 9.4.2020. Kot že navedeno, je pogoj za pridobitev temeljnega dohodka, da imajo na dan uveljavitve novega zakona poravnane vse zapadle obveznosti – pri drugih ukrepih (npr. oprostitev plačila prispevkov za s.p., povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo) morajo biti davčne obveznosti sicer poravnane na dan vložitve vloge.

 

Za akontacije davka za mesec april (plačilo najkasneje do 10.5.) in maj (plačilo najkasneje do 10.6.) je po ZIUZEUP predvidena oprostitev plačila. V zvezi s tem vam tudi predlagamo, da če se odločate za oddajo vloge za znižanje akontacije, da preračunate, ali je ta glede na oprostitev aprilske in majske akontacije še potrebna.

Obvestilo MONG - Nujna oskrba na domu

16.03.2020

Mestna občina Nova Gorica
SPOROČILO ZA JAVNOST - Aktivirana telefonska številka za nujno oskrbo na domu
Nova Gorica, 15. marec 2020

Za prijavo potrebe po oskrbi z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili za osebe, ki zaradi okužbe ne bodo smele zapustiti stanovanja in se same ne bodo mogle oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih, od ponedeljka,16. marca, dalje mestna občina v Štabu CZ vzpostavlja telefonsko številko 05/33 50 107. Namenjena pa je tudi starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti oskrbe. Za tovrstno pomoč bo mogoče zaprositi vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 8.00 in 15.00. Klicni center mestna občina organizira skupaj z Občino Brda, zato bodo nanjo lahko klicali občani obeh občin.

Za vse ostale informacije je na voljo Državni klicni center za informacije o koronavirusu, ki je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 14 04. Tu boste dobili zanesljive informacije vsak dan med 8.00 in 20.00.

V primeru suma okužbe s koronavirusom so v Zdravstvenem domu Nova Gorica na voljo tri telefonske številke, in sicer: za odrasle od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 20.00 (ob petkih do15. ure) na tel. številki 051 656 580 ali 051 656 558, za otroke pa med 8.00 in 15.00 na tel. številki 051 656 509. V preostalem času je na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici), ki je dosegljiva na tel. številki: 05 330 11 17.

Občanke in občane v primeru znakov okužbe pozivamo, da ostanejo v domači oskrbi in se poslužujejo telefonskega posveta z osebnim zdravnikom oziroma na zgoraj navedenih telefonskih številkah Zdravstvenega doma Nova Gorica in šempetrske bolnišnice.

_______________________________________

Miroslava Križnič
vodja Službe za stike z javnostmi,

protokol ter mednarodno sodelovanje

Kabinet župana
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

tel.: + 386 (5) 33 50 182

mob.: + 386 (0) 31 666 080

ZAUSTAVITEV VSEH TEKMOVANJ (PANDEMIJA KORONA VIRUS)

12.03.2020

Spoštovani!

Dne 11. marca 2020 je bil s strani svetovne zdravstvene organizacije WHO koronavirus razglašen za pandemijo.

Zaradi zaščite vseh nas, je bila danes 12. marca 2020 izvedenega korespondenčna seja Odbora za nujne zadeve, ki je sprejel sledeči sklep:

 

Do nadaljnjega se zaustavijo vsa tekmovanja v organizaciji MNZ Nova Gorica

(članski in mladinski pokal, MNZ NG U15 do MNZ NG U7)

 

 

Obvestilo za javnost s strani MONG

09.03.2020

Mestna občina Nova Gorica
SPOROČILO ZA JAVNOST - Priporočamo odpoved prireditev
Nova Gorica, 8. marec 2020

        Vsem organizatorjem prireditev v javnih prostorih zaprtega tipa na podlagi nasvetov strokovnih institucij priporočamo odpoved tudi tistih prireditev, na katerih se pričakuje pod 500 obiskovalcev. Zlasti pa odpoved tistih prireditev, na katerih se pričakuje obisk starejše publike. Na mestni občini smo prejeli odredbo ministra za zdravje, s katero od včeraj zvečer velja prepoved zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID19) (Odredba: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020015.pdf ).

          Z namenom zaščite občank in občanov svetujemo posebno previdnost pri gibanju v zaprtih prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi, z doslednim upoštevanjem samozaščitnega ravnanja, kamor spada tudi odmik od oseb na razdaljo vsaj enega metra in pol. Pomembno je, da ljudje, ki zbolijo, ostanejo doma.

Navodila, kako ravnati, da se zaščitimo pred okužbo s koronavirusom, so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

        Skladno z navodili strokovnih institucij prebivalce prosimo, da v primeru suma okužbe s koronavirusom ne hodijo k zdravniku, ampak pokličejo osebnega zdravnika oziroma na naslednje telefonske številke:

- za odrasle: od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 20.00 (ob petkih do 15. ure) na tel. številki 051 656 580 ali 051 656 558
- za otroke:  od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 na tel. številko 051 656 509
V preostalem času je na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici), ki je dosegljiva na tel. številki 05 330 11 17.

____________________________________________________

Lep pozdrav.

Miroslava Križnič
vodja Službe za stike z javnostmi,
protokol ter mednarodno sodelovanje

Kabinet župana
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

tel.: + 386 (5) 33 50 182
mob.: + 386 (0) 31 666 080
www.nova-gorica.si

Transfronataliero 3.krog/3.giornata

05.03.2020

Pozdravljeni,

Obveščamo vas, da so zaradi dodatnih restrikcij s strani Ministrstva za zdravje Italije današnje tekme "Liga brez mej/Transfrontaliero", odpovedane. 

Ti tekme so

5.3.2020 v Marianu med ekipama Mariano : Bilje

5.3.2020 v Fari D'Isonzo med ekipama ISM Gradisca : Brda

5.3.2020 v Novi Gorici med ekipama Gorica : UF Isontina

 

Buon giorno,

Con la presente siamo ad informarvi che le partite del Torneo Transfrontaliero, che si dovevano disputare oggi sono cancellate.

Le partite sono

5.3.2020 a Mariano tra le squadre di Mariano e Bilje

5.3.2020 a Fara D'Isonzo tra le squadre di ISM Gradisca e Brda

5.3.2020 a Nova Gorica tra le squadre Gorica e UF Isontina

Liga brez meja/Transfrontaliero 2020

24.02.2020

Pozdravljeni,

Obveščamo vas, da je zaradi prepovedi organiziranja športnih prireditev v regiiji Friuli Venezia Giulia, tekmovanje "Liga brez mej/Transfrontaliero" zaustavljena do vključno 2.4.2020.

Glede nadaljevanja lige vas bomo sproti obveščali.

 

Buon giorno,

Con la presente siamo ad informarvi che il Torneo Transfrontaliero e sospeso fino a 02/04/2020 (http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_Ordinanza_FVG_ministro_salute.pdf)

Altre informazioni seguriano nei prossimi giorni.

 

Trenerski seminar B in C

10.01.2020

  PONOVNO  !!!!!!

 

  OBVESTILO o seminarju za  trenerske licence UEFA B in C  v Vipavi 26. januar 2020

 

     In DOKUMENTACIJA  za  VOLILNI ZBOR   DRUŠTVA za mandatno obdobje 2020 – 2025 !

      Zveza nogometnih trenerjev Slovenije in Društvo nogometnih trenerjev Nova Gorica

 

bosta organizirala seminar za pridobitev licence UEFA B in C za vodenje moštev za sezono 2020/21.

                                   Enodnevni seminar se bo pričel z akreditacijo

 

       v nedeljo, 26. JANUARJA  2020 ob 7.30 uri    

                                                        

          in se bo zaključil istega dne predvidoma ob 15.00 uri.

 

 

                                       Seminar bo v prostorih  :      ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE   v  VIPAVI.

 

OPOZORILO:

Prijava BO mogoča le preko 'Reigste' - aplikacije NZS - https://regista.nzs.si   do 17. Januarja  2020 !!!!

 

 

                                                                                     Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Voščilnica MNZ Nova Gorica

30.12.2019

                              

Dousposabljanje zaposleni trenerji

23.12.2019

Posredujem vam RAZPIS za Postojno in ostale termine (SPODAJ)

 

 

Spoštovani,

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1, ki ga skupaj organizirata OKS – ZŠZ in NZS. V kolikor smatrate, da ga je potrebno poslati še komu iz vodstva DNT, mi prosim to sporočite.

 

Razpis je objavljen na strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.   ZA ZAPOSLENE

 

Prijava je mogoča na spletni aplikaciji, ki jo najdeš na povezavi: http://prijave.olympic.si. Svetujem, da vse kandidate obvestiš, da se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati, tako da predložiš kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika lahko nadaljujejo na prijavo dogodka, kjer bodo našli razpis in prijavo na do-usposabljanje 1. stopnje od NZS. Registracije in prijave so že mogoče.

 

 

Zadnji rok za registracijo je 17. 01. 2019 do 10:00. Zadnji rok za popolno prijavo na dogodek je 20. 01. 2020.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

 

Posredujemo vam obvestilo g. Elsnerja okrog dousposabljanj.

Obveščamo vas, da bo NZS in OKS – ZŠZ organizirala naslednja dousposabljanja v letu 2019 in 2020:

 Do usposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal / za trenerje v nazivu Trener C, Trener futsal C (17ur).

Postojna                            31.1. – 2.2. 2020;

Centralna Slovenija   v Ljubljani         10. – 12. 7.  2020.          

 

Do usposabljanje Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet/futsal / za trenerje v nazivu Strokovni delavec 1 (Trener UEFA B, Trener futsal UEFA B) (24ur).

Centralna Slovenija  v Ljubljani      20. – 23. 8. 2020.

 Zakaj morajo trenerji opraviti dousposabljanje?

Trenerjem v nazivu Trener C/Trener futsalC (v preteklosti 60 – 65 ur usposabljanja) velja obstoječa usposobljenost do 23.6.2020. V kolikor ne opravijo dousposabljanja, v temu

Nazivu ne bodo mogli več opravljati dela na terenu/Zakon o športu RS 2017/. Trenerji, ki želijo nadaljevati usposabljanje v naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet/futsal – Trener UEFA B, Trener futsal UEFA B, morajo imeti že naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal. 

Trenerji v nazivu Trener UEFA B, Trener futsal UEFA B (v preteklosti 60 – 65 ur usposabljanja) imajo po zakonu avtomatično naziv Strokovni delavec 1 /Zakon o športu RS 2017/ S tem pa klub, ki kandidira s tem trenerjem dobi od lokalne skupnosti manjše dotacije za delovanje.

Vsi trenerji, ki se želijo vpisati na usposabljanje Trener UEFA A, morajo že imeti strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje - nogomet.

Kar pomeni, da so že opravili dousposabljanje za strokovni naziv Strokovni delavec 1 (po novem 80 ur usposabljanja) in Strokovni delavec 2 (po novem 100 ur usposabljanja).

Trenerji opravljajo dousposabljanja iz, z zakonom predpisanih vsebin, ki jih na usposabljanju niso poslušali in opravili.

 Vsa dousposabljanja so za trenerje brezplačna, saj potekajo v soorganizaciji z OKS – ZŠZ in ESS, mora pa biti 100% udeležba.

Vsi trenerji, ki se ne morejo prijaviti na dousposabljanje preko OKS – ZŠZ (prijavijo se lahko samo zaposleni), se prijavijo na dousposabljanje preko NZS (brezposelni, študenti, upokojenci ...)

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila sem vam na voljo (brane.elsner@nzs.si). Tematiko sem vam pripravljen predstaviti tudi na vašem IO. Razpisi so v pripravi in ko bodo aktualni, vas bom o njih sproti obveščali

                                                                                    Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak

 

Dousposabljanje trenerji, ki niso zaposleni (upokojenci, brezposelni, študenti….).

23.12.2019

Pozdravljeni,

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal, ki bo od 31.1 . – 2. 2. 2020 v Postojni, Kulturni dom - Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna

Razpis je samo za kandidate, ki niso zaposleni (upokojenci, brezposelni, študenti….).

 

Prijavo in priloge pošljete na:

Nogometna zveza Slovenije

Predoslje 40A

4000 Kranj

Ali po E-pošti na

brane.elsner@nzs.si

 

Do usposabljanje je brezplačno, obvezna pa je 100% udeležba.

lp.

 

Zimski prestopni rok 2020

21.12.2019

Spoštovani,

 

obveščam vas, da so na spletni povezavi: https://www.nzs.si/Registracije objavljena navodila v zvezi z zimskim prestopnim rokom, ki jih pošiljamo tudi v priponki.

 

Vljudno vas prosimo, da si pred pričetkom prestopnega roka pozorno preberete navodila ter relevantna določila Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (PRSI V5.0 z dne 19.06.2019, v priponki).

 

V zvezi s pogostimi vprašanji izpostavljamo:

 • Prestop v zimskem prestopnem roku je na podlagi določil 7. člena PRSI možen le z izpisnico.
 • Vprašanje nadomestil ob prestopih igralcev je urejeno v IX. poglavju PRSI (členi 40. - 49.), tozadevno pa vam v prilogi v vednost posredujemo še pravila, ki jih je v zvezi s prestopi in nadomestili potrdil Strokovni svet RS za šport na svoji 7. redni seji dne 02.10.2019.

LICENČNI seminar UEFA PRO, PRO in UEFA A Portorož 11 in 12 januar 2020

16.12.2019

 

 Obveščam vas o prihajajočem licenčnem seminarju

 

UEFA PRO, PRO in UEFA A  sobota 11. in nedeljo 12. januarja 2020 v PORTOROŽU.

 

Predsednik DNT Nova Gorica

          Dušan Bezjak

 

Bodite pozorni na rok prijave  20.12. 2019    !!!!!!!!!!!

                      IN ROK   PLAČILA   6. Januar 2020

Razpis dousposabljanje zaposleni trenerji

30.10.2019

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1, ki ga kupaj organizirata OKS – ZŠZ in NZS. V kolikor smatrate, da ga je potrebno poslati še komu iz vodstva DNT, mi prosim to sporočite.

 

Razpis je objavljen na strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 

Prijava je mogoča na spletni aplikaciji, ki jo najdeš na povezavi: http://prijave.olympic.si. Svetujem, da vse kandidate obvestiš, da se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati, tako da predložiš kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika lahko nadaljujejo na prijavo dogodka, kjer bodo našli razpis in prijavo na do-usposabljanje 1. stopnje od NZS. Registracije in prijave so že mogoče.

 

 

Zadnji rok za registracijo je 17. 01. 2019 do 10:00. Zadnji rok za popolno prijavo na dogodek je 20. 01. 2020.

 

Dousposabljanje trenerji, ki niso zaposleni (upokojenci, brezposelni, študenti….).

30.10.2019

Pozdravljeni,

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal, ki bo od 31.1 . – 2. 2. 2020 v Postojni, Kulturni dom - Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna

Razpis je samo za kandidate, ki niso zaposleni (upokojenci, brezposelni, študenti….).

 

Prijavo in priloge pošljete na:

Nogometna zveza Slovenije

Predoslje 40A

4000 Kranj

Ali po E-pošti na

brane.elsner@nzs.si

 

Do usposabljanje je brezplačno, obvezna pa je 100% udeležba.

Vabilo za dopolnilni licenčni seminar ZNTS 2019

06.09.2019

 

Posredujem vam Vabilo za dopolnilni licenčni seminar ZNTS   2019

 

      Zveza nogometnih trenerjev Slovenije

 

Organizira dopolnilni licenčni seminar za pridobitev 20 točk pri zahtevi  LICENCE katero potrebujete za vodenje ekip v sezoni 2020/21.

                                    seminar se  prične

 

 

              Ponedeljek 9. September 2019 ob 17:00 uri

                                                    

                                                     in  bo zaključen istega dne predvidoma ob 18.30 uri.

 

                                       Seminar bo na igrišču   :     stadiona v Šiški, Ljubljana

 

OBVEZNO    UDELEŽBO PRIJAVI   v  REGISTI imate gesla:      lahko tudi v klubu kot za licence !!!!!

                                               ali SPOROČI  če je kaj nejasno

  na   MBT  041 791 842 ali po E – pošti: bezjakd@siol.net    do  30. avgusta 2019.

 

 

                                                                                     Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak