Organi in komisije MNZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022 -2026

09.08.2022

ČLANOM MNZ NOVA GORICA

 

Spoštovani!

Izvršni odbor je na svoji 1. redni seji dne 20. 6. 2022, na podlagi 27. člena Statuta MNZ Nova Gorica, imenoval člane strokovne službe in organov za mandatno obdobje 2022 – 2026 ter podaljšal mandat članom strokovnih komisij do izvolitve novih.

Imenovani člani strokovne službe MNZ Nova Gorica in organov MNZ Nova Gorica so:

Prvi podpredsednik: Otmar Komel

Drugi podpredsednik: Uroš Bensa

Generalna sekretarka: Monika Simčič Batagelj

Vodja tekmovanj: Nejc Jelen

Disciplinski sodnik: Alojz Žerak

Registracijska komisarka: Ana Bucik

 

Na podlagi določil Statuta MNZ Nova Gorica in ob upoštevanju Pravilnika NZS o svetovalnih komisijah vas pozivamo, da posredujete predloge kandidatov za člane komisij MNZ Nova Gorica iz 37., 38. in 39. člena Statuta MNZ Nova Gorica.

  1. Predlog kandidatov za člane komisije za pritožbe (37. člen Statuta MNZ Nova Gorica)
  1. Predlog kandidatov za člane svetovalnih komisij MNZ nova Gorica (38. člen Statuta MNZ Nova Gorica)

(a) komisija za mali nogomet,

(b)  mladinska komisija,

(c)  komisija za objekte,

(d)  komisija za predpise,

(e)  komisija za priznanja,

(f)  strokovna komisija,

(g)  komisija za ženski nogomet.

 

  1. Predlog kandidatov za člane svetovalnih komisij MNZ nova Gorica (40. člen Statuta MNZ Nova Gorica)

 (a) mednarodna komisija

 

Vaše predloge pričakujemo v pisni obliki z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do srede, 31. 8. 2022 do 15 ure. V skladu s predpisi MNZ/NZS bodo komisije imenovane na seji IO MNZ Nova Gorica.

Za dodatne informacije vam je na voljo sekretarka MNZ Nova Gorica dostopna na tel št. 031 447 683 oz. na info@mnzgorica.si.

Primopredaja

03.08.2022
Po volilni skupščini je danes potekala uradna primopredaja poslov med zdaj bivšim predsednikom Dušanom Bezjakom in novim predsednikom Tomažem Horvatom.

Podpredsednika sta Otmar Komel in Uroš Bensa

Organi ostajajo v enaki sestav ...več

Volilna skupščina MNZ Nova Gorica

20.06.2022
V a b i l o

 

Na podlagi 19., 20. in 22. člena Statuta MNZ Nova Gorica Izvršni odbor MNZ Nova Gorica  

Sklicuje

 

 VOLILNO  skupščino MNZ Nova Gorica,

ki bo v ponedeljek 27. junija 2022 ob 18.00

v dvorani Območne ...več

Poletni prestopni rok

01.06.2022

Spoštovani,

 

v prilogi vam pošiljamo:

  • navodila v zvezi s poletnim prestopnim rokom,
  • obvestilo o spremembah FIFA Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (FIFA RSTP) glede posoj igralcev.

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v strokovni službi NZS.

&nb ...več

Seminarji društva nogometnih trenerjev Nova Gorica Vipava 19. junij 2022

23.05.2022

D N T N G

DRUŠTVO NOGOMETNIH  TRENERJEV  NOVA  GORICA

NASLOV :   Gradnikove  brigade  47,    5000  Nova Goric ...več

Razpis volitev v organe MNZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022 -2026

17.05.2022
Volitve v organe Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica

 

V skladu s prvim odstavkom 22. člena Statuta MNZ Nova Gorica, sedmim odstavkom 26. člena Statuta NZ Slovenije, prvim odstavkom 17. Členom Statuta MNZ  ter sklepom IO MNZ Nova Gorica z dne 12.04.2022, so razpisane volitve ...več

14.04.2022

Na podlagi 22. člena Statuta Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica predsednik MNZ Nova Gorica  

sklicuje

 

redno letno skupščino,

ki bo v torek, 26. aprila 2022 ob 18.00 uri v dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6

...več

REZULTATI TEKEM