Volilna skupina MNZ Nova Gorica

20.06.2022

V a b i l o

 

Na podlagi 19., 20. in 22. lena Statuta MNZ Nova Gorica Izvršni odbor MNZ Nova Gorica  

Sklicuje

 

 VOLILNO  skupšino MNZ Nova Gorica,

ki bo v ponedeljek 27. junija 2022 ob 18.00

v dvorani Obmone obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupšine in imenovanje delovnih teles skupšine
  2. Poroilo verifikacijske komisije
  3. Potrditev zapisnika zadnje skupšine MNZ Nova Gorica z dne 26.4.2022
  4. Razrešitev organov MNZ Nova Gorica
  5. VOLITVE predsednika in dveh podpredsednikov, lanov nadzornega odbora in lanov arbitranega sveta
  6. Razno

 

Športni pozdrav!

 

Predsednik MNZ Nova Gorica

Dušan Bezjak        

 

Poletni prestopni rok

01.06.2022

Spoštovani,

 

v prilogi vam pošiljamo:

  • navodila v zvezi s poletnim prestopnim rokom,
  • obvestilo o spremembah FIFA Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (FIFA RSTP) glede posoj igralcev.

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v strokovni slubi NZS.

&nb ...ve

Seminarji drutva nogometnih trenerjev Nova Gorica Vipava 19. junij 2022

23.05.2022

D N T N G

DRUŠTVO NOGOMETNIH  TRENERJEV  NOVA  GORICA

NASLOV :   Gradnikove  brigade  47,    5000  Nova Goric ...ve

Razpis volitev v organe MNZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022 -2026

17.05.2022
Volitve v organe Medobinske nogometne zveze Nova Gorica

 

V skladu s prvim odstavkom 22. lena Statuta MNZ Nova Gorica, sedmim odstavkom 26. lena Statuta NZ Slovenije, prvim odstavkom 17. lenom Statuta MNZ  ter sklepom IO MNZ Nova Gorica z dne 12.04.2022, so razpisane volitve ...ve

14.04.2022

Na podlagi 22. lena Statuta Medobinske nogometne zveze Nova Gorica predsednik MNZ Nova Gorica  

sklicuje

 

redno letno skupšino,

ki bo v torek, 26. aprila 2022 ob 18.00 uri v dvorani Obmone obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6

...ve

Registracije igralcev

06.04.2022

Spoštovani,

 

obvešamo vas, da je potrebno vloge za registracijo mladoletnih igralcev, ki jih klubi elijo registrirati na podlagi aneksa 7 FIFA RSTP, vloiti v sistem Registanajpozneje do 07.04.2022 do 12. ure.

 

V primeru dodatnih informacij smo vam na voljo v strokovni slu ...ve

Obvezno protidopinko e-izobraevanje za igralke in igralce

23.03.2022

Spoštovani,

 

v priponki vam posredujemo obvestilo Slovenske protidopinške organizacije (SLOADO) v zvezi z obveznim protidopinškim izobraevanjem za registrirane igralce.

 

Opravljeno e-izobraevanje je pogoj za vpis igralcev v evidenco registriranih športnikov, ki ga na podl ...ve

REZULTATI TEKEM